Bijbelquiz

Op woensdag 27 oktober a.s. zal de Bijbelquiz gehouden worden, georganiseerd door de Raad van kerken Lisse.
Deze keer in ons kerkgebouw in de Veldhorststraat aanvang 20.00 uur.
De avond wordt ook online via youtube uitgezonden. De avond is te volgen via www.kerkdienst.swglisse.nl.