Welkom

Lisse is in het voorjaar op zijn mooist. Als alles in de natuur tot bloei komt, trekt dat mensen van over de hele wereld aan. Ze komen vol bewondering onze bloemen bekijken.

Binnen dit mooie dorp is de SWG Lisse één van de kerken. Als gemeenschap leven wij in vertrouwen op God. Wij vertrouwen erop dat Hij goed, trouw, liefdevol en rechtvaardig is. Dit baseren wij op wat wij lezen in Bijbel en zien in het leven, sterven en opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus.

Dit geloof maakt van ons een dankbare en hoopvolle gemeenschap. Omdat wij ervaren dat het soms moeilijk is om in vertrouwen op God te leven, helpen wij elkaar daarbij.

Het is de wens van de gemeenschap dat zij door dit vertrouwensvol leven een aanwinst zal zijn voor dorp en streek. Wij heten iedereen welkom die met ons verlangt naar een vertrouwensvol leven.

Laatste nieuws

PCOB uitzending 20 januari

Op 20 januari 2022 is er weer een PCOB uitzending.

U kunt deze dienst volgen via www.pcob.swglisse.nl.

De dienst zal plaatsvinden om 15:00 uur.

Kerstviering voor de ouderen

Aanstaande zaterdag 18 december om 15:30 uur zal er een kerstviering zijn voor de ouderen.

Deze zal te volgen zijn via www.kerkdienst.swglisse.nl

Van harte aanbevolen!

PCOB - Kerstviering

Aanstaande donderdag 16 december 2021 zal er een PCOB Kerstvieringsdienst plaats vinden.

Deze dienst zal worden gestreamd en kan worden gevonden via www.pcob.swglisse.nl.

De dienst begint om 15:00 uur. Van harte uitgenodigd!

Er is een auteursrechten probleem met de YouTube link. U kunt de dienst volgen via:
www.kerkomroep.nl en dan naar PGL Lisse.

Bijbelquiz

Op woensdag 27 oktober a.s. zal de Bijbelquiz gehouden worden, georganiseerd door de Raad van kerken Lisse.
Deze keer in ons kerkgebouw in de Veldhorststraat aanvang 20.00 uur.
De avond wordt ook online via youtube uitgezonden. De avond is te volgen via www.kerkdienst.swglisse.nl.